Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

BÁO GIÁ PHỤ TÙNG XE TẢI CẨU KANGLIM CHÍNH HÃNG HÀN QUỐC

BÁO GIÁ PHỤ TÙNG XE TẢI CẨU KANGLIM CHÍNH HÃNG HÀN QUỐC

BÁO GIÁ PHỤ TÙNG XE TẢI CẨU KANGLIM CHÍNH HÃNG HÀN QUỐC

BÁO GIÁ PHỤ TÙNG XE TẢI CẨU KANGLIM CHÍNH HÃNG HÀN QUỐC

BÁO GIÁ PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CẨU KANGLIM 3 TẤN - KS700-KS734-KS735 -VV
   => Vành răng quay toa cẩu Kanglim 3 tấn 
   => Hộp giảm tốc quaytoa cẩu Kanglim 3 tấn
   => Motor quay toacẩu Kanglim 3 tấn
   => Xy lanh nâng hạ chân cẩu Kanglim 3 tấn
   => Xy lanh ra/ vàochân Kanglim 3 tấn
   => 
Valve chống tụt chân cẩu Kanglim 3 tấn  
   => Valve - Van cânbằng chống tụt xy lanh nâng cần Kanglim 3 tấn
   => Xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 3 tấn
   => Motor thuỷ lực tời cẩu Kanglim 3 tấn
   => Hộp giảm tốc tời cần cẩu Kanglim 3 tấn
   => Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần Kanglim 3 tấn
   => Đốt cần - cụm xy lanh ravào cần của cẩu Kanglim 3 tấn
   => Bơm thuỷ lực cần của cẩu Kanglim 3 tấn BÁO GIÁ PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CẨU KANGLIM 6,6 TẤN - KS1253-KS1254-KS1255-KS1256-KS1256G-VV


   => Vành răng quay toa cẩu Kanglim 6 tấn 
   => Hộp giảm tốc quaytoa cẩu Kanglim 6 tấn
   => Motor quay toacẩu Kanglim 6 tấn
   => Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu Kanglim 6 tấn
   => Xy lanh ra/ vàochân sau Kanglim 6 tấn
   => 
Valve chống tụt chân cẩu Kanglim 6 tấn
   => Xy lanh ra vàochân trước cẩu Kanglim 6 tấn
   => Xy lanh nâng hạchân trước cẩu Kanglim 6 tấn
   => Valve - Van cânbằng chống tụt xy lanh nâng cần Kanglim 6 tấn
   => Xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 6 tấn
   => Motor thuỷ lực tời cẩu Kanglim 6 tấn
   => Hộp giảm tốc tời cần cẩu Kanglim 6 tấn
   => Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần Kanglim 6 tấn
   => Đốt cần - cụm xy lanh ravào cần của cẩu Kanglim 6 tấn

   => Bơm thuỷ lực cần của cẩu Kanglim 6 tấn BÁO GIÁ PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CẨU KANGLIM 7,1 TẤN - KS2055-KS2056-KS2057-KS1500-KS1756-VV


   => Vành răng quay toa cẩu Kanglim 7 tấn KS2056-KS2057
   => Hộp giảm tốc quay toa cẩu Kanglim 7 tấn KS2056
   => Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu Kanglim 7 tấn KS2056-KS2057
   => Xy lanh ra/ vào chân sau Kanglim 7 tấn KS2056-KS2057
   => Valve chống tụt chân cẩu 7 tấn Kanglim KS2056-KS2057

   => Motor quay toa cẩu Kanglim 7 tấn KS2056-KS2057
   => Xy lanh ra vào chân trước cẩu Kanglim 7 tấn KS2056-KS2057
   => Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu Kanglim 7 tấn KS2056-KS2057
   => Valve - Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần Kanglim KS2056-KS2057
   => Xy lanh nâng và hạ cần bên trái cẩu Kanglim 7 tấn
   => Motor thuỷ lực tời cẩu Kanglim 7 tấn
   => Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần Kanglim 7 tấn 
   => Đốt cần - cụm xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 7 tấn.
   => Hộp giảm tốc tời cần cẩu Kanglim 7 tấn KS2056-KS2057
BÁO GIÁ PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CẨU KANGLIM 10 TẤN - KS2065-KS2605-KS3105-KS5206-KS2700-KS3000-KS3505-KS3506-VV

   => Vành răng quay toa cẩu Kanglim 10 tấn KS3105
   => Motor thuỷ lực tời nâng cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Hộp giảm tốc quay toa cẩu kanglim 10 tấn KS2605
   => Mô tơ quay toa cẩu kanglim 10 tấn KS2605
   => Mâm quay toa cẩu kanglim 10 tấn KS2605
   => Bơm thuỷ lực cẩu kanglim 10 tấn KS2605
   => Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Xy lanh ra/ vàochân sau Kanglim 10 tấn KS2605
   => 
Valve chống tụt chân cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   
=> Van chống lún chân trước cẩu Kanglim 10 tấn KS2605

   => Xy lanh ra vàochân trước cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Xy lanh nâng hạchân trước cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Valve - Van chống tụt xy lanh nâng cần Kanglim 10 tấn KS2605
   => Xy lanh nâng và hạ cần lắp cho cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Motor thuỷ lựctời cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Hộp giảm tốc tời cần cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Cụm Valve cân bằng chống tụt xy lanh ra vào cần Kanglim 10 tấnKS2605
   => Đốt cần của cẩu Kanglim 10 tấn KS2605
   => Xy lanh ra vào cần cẩu Kanglim 10 tấn KS2605

BÁO GIÁ PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CẨU KANGLIM 11 TẤN ĐẾN 20 TẤN-KS6000-KS7000-VV( CẨU KANGLIM TRÊN 10 TẤN)

   => Vành răng quay toa cẩu Kanglim  trên 10 tấn
   => Hộp giảm tốc quaytoa cẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Motor quay toacẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Xy lanh nâng hạ chân sau cẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Xy lanh ra/ vàochân sau Kanglim trên 10 tấn
   => 
Valve chống tụt chân cẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Xy lanh ra vàochân trước cẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Xy lanh nâng hạ chân trước cẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Valve - Van cânbằng chống tụt xy lanh nâng cần Kanglim trên 10 tấn
   => Xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Motor thuỷ lực tời cẩu Kanglim trên 10 tấn
   => Hộp giảm tốc tời cần cẩu Kanglim trên 10 tấn

  => Phụ tùng cẩu Kanglim 
  => Mâm quay toa cẩu Kanglim Hàn Quốc


==================================================================
Công ty TNHH Thiết bị và Phụ tùng SEAL
Địa chỉ VP: Số 15B, ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại (Zalo)24/24h: 0989 134 217.
FAX: 043 5572380

Xem thêm:
1 nhận xét:

Crane for sale/rent nói...

Hỗ trợ ký thuật tổng thể cho cẩu thủy lực Kanglim Hàn Quốc. DT 0989 134 217
Trân trọng

Đăng nhận xét