Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Hệ thống phụ tùng cẩu Kanglim Hàn Quốc


Hệ thống phụ tùng cẩu Kanglim Hàn Quốc


Kính thưa quý vị, quý khách hàng

Để hỗ trợ quý khách trong việc tự tìm phụ tùng được chính xác và sửa chữa cẩu Kanglim.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc cho hãng cẩu Kanglim Hàn Quốc.
Dr Lợi - ĐT: 0989 134 217
Xin chia sẻ và hệ thống hóa lại Phụ tùng các model cẩu thủy lực Kanglim dưới đây.


Nếu quý vị cần hỗ trợ, tư vấn xin copy ảnh dưới và đánh dấu bộ phận quý vị cần. Gửi qua mail hoặc Zalo. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian nhanh nhất.

phụ tùng cẩu Kanglim Hàn Quốc
phụ tùng cẩu Kanglim Hàn Quốc

A/ Các model cẩu thủy lực Kanglim

=>Cẩu thủy lực Kanglim KS733N-KS734N-KS735N sức nâng lớn nhất 3 tấn gọi tắt dòng series 730

=>Cẩu thủy lực Kanglim KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II sức nâng lớn nhất 6,6 tấn gọi tắt dòng series 1250.

=>Cẩu thủy lực Kanglim KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM sức nâng lớn nhất 7,1 tấn gọi tắt dòng series KS2050.

=>Cẩu thủy lực Kanglim KS2065-KS2605-KS3105 sức nâng lớn nhất 10 tấn

=> Cẩu thủy lực Kanglim KS5206 sức nâng lớn nhất 15 tấn;

=> Một số Model không xuất vào Việt Nam, do vậy nếu có do Việt nam nhập hàng cũ về gồm: Cẩu thủy lực Kanglim KS1056-KS2700-KS2056T/S-KS1500STD-KS6000-KS3000-KS1756 vv.


B. PHỤ TÙNG CẨU KANG LIM THEO TỪNG MODEL


Bán phụ tùng cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Đốt cần của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Đốt cần của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Đốt cần của cẩu Kanglim 3 tấn

         Giá đốt cần cẩu kanglim 3 tấn


Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 3 tấn

             Giá xy lanh đẩy cần cẩu Kanglim 3 tấn

             


Van chống tụt xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Van chống tụt xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Van chống tụt xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 3 tấn

            Giá van chống tụt xy lanh đẩy cần cẩu kanglim 3 tấn

Trụ quay của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Trụ quay của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Trụ quay của cẩu Kanglim 3 tấn

               Giá xy lanh nâng cần cẩu kanglim 3 tấn

                 Giá van chống tụt xy lanh nâng cần cẩu kanglim 3 tấn


Giảm tốc tời chính của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Giảm tốc tời chính của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Giảm tốc tời chính của cẩu Kanglim 3 tấn

              Giá cụm tời chính cẩu kanglim 3 tấn


Cổ góp của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Cổ góp của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Cổ góp của cẩu Kanglim 3 tấn

quay toa của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


quay toa của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
quay toa của cẩu Kanglim 3 tấn

             Giá motor - động cơ quay toa cẩu 3 tấn

             Giá hộp giảm tốc quay toa - con rùa-- cẩu 3 tấn

             Giá mâm quay toa cẩu kanglim 3 tấn


chân và ra chân của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


chân và ra chân của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
chân và ra chân của cẩu Kanglim 3 tấn

             Giá van chống tụt chân cẩu kangliim 3 tấn

            Giá xy lanh ra vào chân cẩu kanglim 3 tấn

             Giá xy lanh nâng hạ chân cẩu 3 tấn


Mạch thủy lực của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Mạch thủy lực của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Mạch thủy lực của cẩu Kanglim 3 tấn

Tem nhãn  của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N


Tem nhãn của cẩu Kanglim 3 tấn KS733N-KS734N-KS735N
Tem nhãn  của cẩu Kanglim 3 tấn

Phụ tùng khác của cẩu Kanglim 3 tấn: Xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


Bán phụ tùng cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II 
Đốt cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756


Đốt cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756
Đốt cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756

                 Báo giá đốt cần và xy lanh trong cần cẩu kanglim 6 tấn


Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756


Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756
Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N

                         Báo giá van chống tụt xy lanh trong cần cẩu kanglim 6 tấn


Van chống tụt Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756
Van chống tụt Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756
Van chống tụt Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756

Cột quay của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756


Cột quay của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756
Cột quay của cẩu Kanglim 6 tấn 

                                    Báo giá van chống tụt xy lanh nâng cần cẩu kang lim 6 tấn

                                        Báo giá giảm tốc tời cẩu kanglim 6 tấn

                                        Giá mô tơ tời nâng kanglim 6 tấn

                                       Giá xy lanh nâng cần cẩu kanglim 6 tấn


Quay toa của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756


Quay toa của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756
Quay toa của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N

                            Giá mâm quay toa cẩu kanglim 6 tấn

                             Báo giá hộp giảm tốc quay toa cẩu kanglim 6 tấn

                             Báo giá mô tơ quay toa cẩu kanglim 6 tấn


Van phân phối của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756


Van phân phối của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756
Van phân phối của cẩu Kanglim 6 tấn KS1253N-KS1254N-KS1255N-KS1256N-KS1256G-II-KS1756

                 Báo giá van chống lún chân cẩu kanglim 6 tấn

                 Giá bơm thủy lực cẩu kanglim 6 tấn

                 Giá xy laanh ra vào chân trước kanglim 6 tấn

                 Giá xy lanh ra vào chân sau cẩu kanglim 6 tấn

                 Giá xy lanh nâng hạ chân trước cẩu kanglim 6 tấn

                 Giá xy lanh nâng hạ chân sau cẩu kanglim 6 tấnBán phụ tùng cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Đốt cần của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Đốt cần của cẩu Kanglim 7 tấn 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Đốt cần của cẩu Kanglim 7 tấn 7 tấn

                    Giá xy lanh thò thụt cần cẩu kanglim 7 tấn


Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 7 tấn 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 7 tấn

                   Giá van chống tụt xy lanh đẩy cần cẩu kanglim 7 tấn

Trụ quay của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Trụ quay của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Trụ quay của cẩu Kanglim 7 tấn

                                Giá hộp giảm tốc tời cẩu kanglim 7 tấn KS2056 (mục 2)

                                Giá xy lanh nâng hạ cần Kanglim 7 tấn (mục 28 và 29)

                               Giá mô tơ tời nâng cẩu kanglim 7 tấn (mục 17)

Giảm tốc tời  chính của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Giảm tốc tời chính của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Giảm tốc tời  chính của cẩu Kanglim 7 tấn 

Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 7 tấn

                      Giá van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần cẩu kanglim 7 tấn KS2056

Quay toa của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Quay toa của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Quay toa của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055

                                   Giá vành răng quay toa cẩu Kanglim 7 tấn KS2056( mục số 3)

                                  Giá mô tơ quay toa cẩu kanglim 7 tấn KS2056 (mục 5)


Giảm tốc quay toa của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Giảm tốc quay toa của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Giảm tốc quay toa của cẩu Kanglim 7 tấn

                            Giá hộp giảm tốc quay toa kanglim 7 tấn KS2056

Cổ góp trung tâm của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Cổ góp trung tâm của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Cổ góp trung tâm của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056

Chân trước của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Chân trước của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Chân trước của cẩu Kanglim 7 tấn

                                       Giá xy lanh nâng hạ chân trước cẩu kanglim 7 tấn KS2056

                                           Giá xy lanh ra vào chân cẩu kanglim 7 tấn KS2056 (mục 3)

Van chống tụt chân của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Van chống tụt chân của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Van chống tụt chân của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056

Ghế của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Ghế của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Ghế của cẩu Kanglim 7 tấn

Chân sau của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM


Chân sau của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056-KS2056SM-KS2057-KS2057SM
Chân sau của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056

                              Giá xy lanh nâng hạ chân sau cẩu kanglim 7 tấn ks2056 (mục 30)

                             Giá xy lanh ra vào chân cẩu kanglim 7 tấn ks2056

                             Giá van chống lún chân cẩu kanglim 7 tấn KS2056( mục 36)


Hệ thống khác của cẩu Kanglim 7 tấn KS2055-KS2056: xin liên hệ trực tiếp để nhận tài liệu.Bán phụ tùng cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Đốt cần của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Đốt cần của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Đốt cần của cẩu Kanglim 10 tấn

                                       Báo giá đốt cần cẩu kanglim 10 tấn

Xy lanh ra vào cần  của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Xy lanh ra vào cần của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Xy lanh ra vào cần  của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105

                               Giá xy lanh đẩy cần cẩu kanglim 10 tấn KS2605

                               Báo giá cum van chống tụt xy lanh trong cần cẩu kanglim 10 tấn


Trụ quay  của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Trụ quay của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Trụ quay  của cẩu Kanglim 10 tấn

                                           Giá xy lanh nâng cần cẩu kanglim 10 tấn

                                           Báo giá van chống tụt xy lanh nâng cần cẩu kanglim 10 tấn


Xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Xy lanh nâng cần của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065

Quay toa của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Quay toa của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Quay toa của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105

                                     Giá mâm quay toa cẩu kanglim 10 tấn KS2605 ( mục số 2)

                                     Giá mô tơ / động cơ quay toa cẩu Kanglim 10 tấn KS2605( mục số 4)

                                     Giá hộp giảm tốc quay toa cẩu Kanglim 10 tấn KS2605( mục số 2)


Tời của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Tời của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Tời của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105

                                    Giá mô tơ/ động cơ tời nâng cẩu kanglim 10 tấn KS2605( mục 6)

                                   Báo giá hộp giảm tốc tời cẩu kanglim 10 tấn


Chân và ra vào chân trước của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Chân và ra vào chân trước của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Chân và ra vào chân trước của cẩu Kanglim 10 tấn

                                      Giá van chống lún chân trước cẩu kanglim 10 tấn

                                      Giá xy lanh nâng hạ chân cẩu kanglim 10 tấn

                                      Giá xy lanh ra chân trước cẩu kanglim 10 tấn


Ghế và hệ thống điều khiển của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Ghế và hệ thống điều khiển của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Ghế và hệ thống điều khiển của cẩu Kanglim 10 tấn

Chân và ra vào chân sau của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105


Chân và ra vào chân sau của cẩu Kanglim 10 tấn KS2065-KS2605-KS3105
Chân và ra vào chân sau của cẩu Kanglim 10 tấn

                                Giá xy lanh nâng hạ chân sau kanglim 10 tấn

                                Giá xy lanh ra chân sau Kanglim 10 tấn

                                Giá van chống lún chân sau cẩu kangliim 10 tấn


Hệ thống khác của cẩu Kanglim 10 tấn: Xin quý khách liên hệ

                             GIÁ BƠM THỦY LỰC CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605Bán phụ tùng cẩu Kanglim 15 tấn KS5206

Đốt cần Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206

Đốt cần Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS520
Đốt cần Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS520

Xy lanh ra vào cần Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Xy lanh ra vào cần Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Xy lanh ra vào cần Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Trụ quay và quay toa Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Trụ quay và quay toa Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Trụ quay và quay toa Cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Xy lanh nâng cần của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Xy lanh nâng cần của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Xy lanh nâng cần của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Khung của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Khung của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Khung của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Giảm tốc quay toa của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Giảm tốc quay toa của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Giảm tốc quay toa của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Cổ góp trung tâm của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Cổ góp trung tâm của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Cổ góp trung tâm của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Tời chính của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Tời chính của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Tời chính của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Hệ thống nâng và ra chân trước của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Hệ thống nâng và ra chân trước của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Hệ thống nâng và ra chân trước của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Ghế và hệ điều khiển của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Ghế và hệ điều khiển của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Ghế và hệ điều khiển của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206

Mạch thủy lực của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Mạch thủy lực của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Mạch thủy lực của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn

Hệ thống nâng và ra chân sau của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn  KS5206


Hệ thống nâng và ra chân sau của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn KS5206
Hệ thống nâng và ra chân sau của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn
Hệ thống khác của cẩu thủy lực Kanglim 15 tấn: xin quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG SEAL

Rất cảm ơn Quý vị/Quý khách đã ghé thăm trang website này.

Địa chỉ: Số 15B, ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Xin liên hệ: 
Điện thoại di động(Zalo)24/24h: 0989 134 217.
Fax: 043 5572380


Trân trọng./.


1 nhận xét:

Mr: Lợi nói...

Uy tín.Hàng chuẩn Hàn quốc.

Đăng nhận xét