Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Hệ thống phụ tùng cẩu Soosan Hàn Quốc


Hệ thống phụ tùng cẩu Soosan Hàn Quốc


Kính thưa quý vị, quý khách hàng

Để hỗ trợ quý khách trong việc tự tìm phụ tùng được chính xác và sửa chữa cẩu SOOSAN.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc cho hãng cẩu Soosan Hàn Quốc.
Dr Lợi - ĐT: 0989 134 217
Xin chia sẻ và hệ thống hóa lại Phụ tùng các model cẩu thủy lực Sooan dưới đây.


Nếu quý vị cần hỗ trợ, tư vấn xin copy ảnh dưới và đánh dấu bộ phận quý vị cần. Gửi qua mail hoặc Zalo. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian nhanh nhất.

phụ tùng cẩu Soosan Hàn Quốc
phụ tùng cẩu Soosan Hàn Quốc


CÁC MODEL CẦU THỦY LỰC SOOSAN

Cẩu soosan 2 tấn SCS263
Cẩu soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335
Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Cẩu soosan 6 tấn SCS615 -SCS736-SCS736LII
Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
Cẩu soosan  8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Cẩu Soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Cẩu soosan 20 tấn SCS2016

HỆ THỐNG PHỤ TÙNG CẦU THỦY LỰC SOOSAN THEO MODEL

Bán phụ tùng cẩu soosan 2 tấn SCS263


Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu Soosan 2 tấn SCS263


Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu Soosan 2 tấn SCS263
Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu Soosan 2 tấn SCS263

Giá van chống tụt xy lanh ra vào cần(mục số 8)

Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của cẩu Soosan 2 tấn SCS263


Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của cẩu Soosan 2 tấn SCS263
Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của cẩu Soosan 2 tấn SCS263

Giá van chống tụt xy lanh nâng cần(mục số 4)

Motor tời chính cẩu Soosan 2 tấn( mục số 7)

Khung, cổ góp, quay toa của cẩu Soosan 2 tấn SCS263


Khung, cổ góp, quay toa của cẩu Soosan 2 tấn SCS263
Khung, cổ góp, quay toa của cẩu Soosan 2 tấn SCS263

Giá mâm xoay cẩu Soosan 2 tấn( mục số 2)

Chân của cẩu Soosan 2 tấn SCS263


Chân của cẩu Soosan 2 tấn SCS263
Chân của cẩu Soosan 2 tấn SCS263

Phụ tùng khác của cẩu Soosan 2 tấn SCS263: xin liên hệ


Bán phụ tùng cẩu soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS333-SCS334-SCS335


Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335


Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335
Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu Soosan 3 tấn

Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335


Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335
Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của cẩu Soosan 3 tấn 

     Mục 5: Motor-động cơ tời chính cẩu soosan 3 tấn


Khung, cổ góp, quay toa của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335


Khung, cổ góp, quay toa của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335
Khung, cổ góp, quay toa của cẩu Soosan 3 tấn

Mục 2: Giá mâm xoay cẩu soosan 3 tấn

            Thông số mâm quay toa cấu soosan 3 tấn

Chân của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335


Chân của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334-SCS335
Chân của cẩu Soosan 3 tấn SCS323-SCS314-SCS324-SCS333-SCS334


Bán phụ tùng cẩu soosan 5 tấnSCS513-SCS514-SCS505-SCS506

Đốt cần của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506


Đốt cần của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Đốt cần của Cẩu soosan 5 tấn
Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Trụ quay, xy lanh nâng cần và tời chính của Cẩu soosan 5 tấn SCS513

        Van chống tụt xy lanh nâng cẩu cẩu 5 tấn

Khung, quay toa của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Khung, quay toa của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Khung, quay toa của Cẩu soosan 5 tấn SCS513

Muc2: giá vành răng quay toa cấu soosan 5 tấn SCS513-SCS615


Chân của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Chân của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506
Chân của Cẩu soosan 5 tấn SCS513-SCS514-SCS505-SCS506


Bán phụ tùng cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII

Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII


Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII
Đốt cần và xy lanh ra vào cần của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII

Muc2: báo giá đốt cần số 2 cẩu soosan 6 tấn SCS736


Trụ quay, xy lanh nâng cần, tời chính của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII
Trụ quay, xy lanh nâng cần, tời chính của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII
Trụ quay, xy lanh nâng cần, tời chính của cẩu soosan 6 tấn

             Van chống tụt xy lanh nâng cẩu cẩu 6 tấn


Khung, quay toa của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII
Khung, quay toa của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII
Khung, quay toa của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736

Mục 8: giá mâm quay cẩu soosan 6 tấn

            Giá mâm quay cẩu SCS615 - thông số mâm quay SCS615


Chân của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII
Chân của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII
Chân của cẩu soosan 6 tấn SCS615-SCS736-SCS736LII

Van chống tụt chân cẩu soosan 6 tấn


Bán phụ tùng cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744

Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744


Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 7 tấn SCS746
Tời chính, xy lanh nâng cần, trụ quay của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
Tời chính, xy lanh nâng cần, trụ quay của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
Tời chính, xy lanh nâng cần, trụ quay của Cẩu soosan 7 tấn SCS746

Mục 6: Giá hộp giảm tốc tời chính cẩu soosan 7 tấn

            Van chống tụt xy lanh nâng cẩu cẩu 7 tấn          


Quay toa, khung bệ của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
Quay toa, khung bệ của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
Quay toa, khung bệ của Cẩu soosan 7 tấn

Mục 8: Giá mâm quay toa cẩu soosan 7 tấn


Chân của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
chân của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744
chân của Cẩu soosan 7 tấn SCS746-SCS744

Báo giá bơm thủy lực cẩu soosan 7 tấnBán phụ tùng cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887

Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887 


Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887 
Tời chính, xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Tời chính, xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Tời chính, xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Quay toa, khung bệ của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Quay toa, khung bệ của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Quay toa, khung bệ của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Chân của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Chân của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887
Chân của Cẩu soosan 8 tấn SCS866-SCS886-SCS887

Bán phụ tùng cẩu Soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024

Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024


Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024

Mục 6: báo giá xy lanh ra vào đốt cần của cẩu soosan 10 tấn

               Báo giá "Bộ phớt xy lanh đẩy cần số 1 cẩu soosan 10 tấn "

             Báo giá: Phớt xy lanh đẩy cần số 2 cấu Soosan 10 tấn

Tời chính-Xy lanh nâng cần-trụ quay  của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Tời chính-Xy lanh nâng cần-trụ quay  của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Tời chính-Xy lanh nâng cần-trụ quay  của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024

Van cân bằng chống tụt xy lanh nâng cần cẩu soosan 10 tấn

Mục 2: Báo giá động cơ - motor tời chính cẩu 10 tấn

            Trục bánh răng hộp giảm tốc quay toa( nằm trong mục 7)

            Trong mục 4: Giá Bộ phớt xy lanh nâng cần cẩu soosan 10 tấn


Quay toa  của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Quay toa  của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Quay toa  của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024

Mục 2: Giá mâm xoay cẩu soosan 10 tấn


Chân của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Chân của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024
Chân của Cẩu soosan 10 tấn SCS1015-SCS1024

Giá bơm thủy lực cẩu Soosan 10 tấn

Giá xy lanh ra chân cẩu soosan 10 tấn

Mục 5: Báo giá xy lanh ra vào chân cẩu Soosan 10 tấn

Bán phụ tùng cẩu soosan 12 tấn SCS1216

Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216


Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Tời chính- xy lanh nâng cần- Hộp giảm tốc quay toa của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Tời chính- xy lanh nâng cần- Hộp giảm tốc quay toa của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Tời chính- xy lanh nâng cần- Hộp giảm tốc quay toa của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 12 tấn SCS1216

Bán phụ tùng cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616

Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616


Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616

Mục số 2: Báo giá mâm xoay cẩu Soosan 15 tấn


Chân- khung bệ của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 15 tấn SCS1516-SCS1616

Bán phụ tùng cẩu soosan 17 tấn SCS1716

Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716


Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 17 tấn SCS1716

Bán phụ tùng cẩu soosan 20 tấn SCS2016

Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016


Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Đốt cần, xylanh ra vào cần của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Quay toa- khung bệ của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016

 Mục 2: Báo giá mâm quay toa cẩu Soosan 20 tấn


Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Tời chính- xy lanh nâng cần của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016
Chân- khung bệ của Cẩu soosan 20 tấn SCS2016

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG SEAL

Rất cảm ơn Quý vị/Quý khách đã ghé thăm trang website này.

Địa chỉ: Số 15B, ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Xin liên hệ: 
Điện thoại di động(Zalo)24/24h: 0989 134 217.
Fax: 043 5572380


Trân trọng./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét