Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Hỏng hệ thống lái cần cẩu-Hỗ trợ sửa cần cẩu Zoomlion-XCMG-SANY

Nhận biết Hỏng hệ thống lái cần cẩu và cách sửa chữa-Hỗ trợ sửa cần cẩu Zoomlion-XCMG-SANY


Dấu hiệu


TH1: Vận hành hệ thống lái cẩu zoom-XCMG-SANY nhanh rất khó khăn

TH2: Thỉnh thoảng hệ thống lái cẩu zoom-XCMG-SANY lại mất trợ lực

TH3: Hệ thống lái cẩu zoom-XCMG-SANY khó vận hành quay trái hoặc quay phải

TH4: Có sự lệch lái khi di chuyển cẩu zoom-XCMG-SANY

TH5: Hành trình tự do của vô lăng quá lớn cẩu zoom-XCMG-SANY

TH6: Hiệu quả lái tác dụng quay lốp trước quá ít cẩu zoom-XCMG-SANY

TH7: Trả lái rất khó khăn cẩu zoom-XCMG-SANY

TH8: Rò rỉ dầu trợ lực lái cẩu zoom-XCMG-SANY
TH9: Có tiếng kêu khi quay vô lăng, hoặc mất lái khi vận hành tốc độ cao cẩu zoom-XCMG-SANY.
TH10: Hao dầu trợ lực lái cẩu zoom-XCMG-SANY

Phương án kiểm tra, sửa chữa:

TH1:
=> Bơm cấp dầu không đủ với lý do dầu trợ lực lái trong thùng bị thiếu nên bổ sung thêm dầu cho đủ.
=> Cặn bẩn quá nhiều trong ông dẫn dầu cản trở luu thông dầu. nên thay ông dẫn mới hoặc làm sạch.
=> Có sự rò rỉ dầu tại các gioang phới, hoặc tại piston bơm. Kiểm trả thay gioang hoac Seal kit cho piston bơm.
=> Có sự xâm thực không khí vào đường dầu hệ thống lái. Tìm và giải quyết các điểm này.


TH2:
=> Còn tiếp0 nhận xét:

Đăng nhận xét